Copyright © 2008- RemekDDD.sk  Všetky práva vyhradené.
Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Viac informácií
MENU
Profil firmy
Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
Cenník DDD služieb
Škodcovia
HACCP
IPM
Kontakt
VIZITKA
Jozef Remek DDD
Gaštanová 10
010 07 Žilina
mobil: 0905 794 418
email: remekddd@remekddd.sk
V prípade záujmu volajte 0905 794 418

IPM (Integrated Pest management)

Čo je IPM?

IPM ( Integrated Pest management ) v preklade - Integrovaný systém ochrany pred škodcami - je proces využívajúci kombináciu techník k potlačeniu škodcov.

DDD služby Jozef Remek DDD zabezpečia IPM nielen v meste Žilina a Žilinskom kraji. Ceny deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie  nájdete v cenníku DDD služieb.
 

Čo zahŕňa IPM?

- prehliadka
- identifikácia škodcu
- určenie prahu škodlivosti,
- nápravné opatrenia a odporučenia
- zhodnotenie

IPM zahŕňa rôzne disciplíny a prístupy použiteľné pri potlačovaní škodcov a nespolieha sa len na biocidy.

Pri určovaní prahu škodlivosti sa posudzujú určité hraničné limity, pri ktorých sa uskutočňujú nápravné opatrenia.
 

IPM druhy prahov škodlivosti

- zdravotné a bezpečnostné prahy (pri živočíchoch schopných prenosu choroboplodných zárodkov sú prahy nižšie ako u neškodných živočíchoch)

- zákonné prahy (zákonom stanovená nezlučiteľnosť potravín a hmyzu, alebo hlodavcov )

- prahy tolerancie živočíchov (tzv. hladina "estetickej škody", výrazne sa môže líšiť u mužov a žien, miesta výskytu: domácnosť, pracovisko a pod.)

- ekonomické prahy (škody spôsobované na objektoch, zariadeniach, skladovanom tovare, surovinách