Copyright © 2008- RemekDDD.sk  Všetky práva vyhradené.
Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Viac informácií
MENU
Profil firmy
Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
Cenník DDD služieb
Škodcovia
HACCP
IPM
Kontakt
VIZITKA
Jozef Remek DDD
Gaštanová 10
010 07 Žilina
mobil: 0905 794 418
email: remekddd@remekddd.sk
V prípade záujmu volajte 0905 794 418

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Čo je HACCP?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) predstavuje analýzu nebezpečia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikáciu kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch.

Z pohľadu DDD - deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia je v súlade s HACCP nutné vytvoriť optimálny systém ochrany pred škodcami na jednej strane a obmedziť na minimum reziduá pesticídov vo finálnych produktoch.
 

HACCP možno rozdeliť do 2 rovín

Projekt HACCP
1. rovinu HACCP predstavuje projekt integrovanej ochrany pred škodcami systematickou analýzou potenciálnych rizík ( napr.: miesta vzniku, hniezdenia hlodavcov, cesty možného vniku hmyzu, miesta ich možného zasídlenia, pomnožovania podľa druhu a entomológie a pod., plán monitoringu ).

Program HACCP
2. rovinou HACCP je program, ktorý predstavuje externé dodávané technológie ochrannej DDD zaistene zmluvnými organizáciami v určitých predpísaných intervaloch a na stanovených miestach a bodoch.
 

HACCP v praxi

Povinnosť výkonu DDD v súlade s HACCP pre potravinárske podniky a zariadenia vyplýva zo Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudu v ktorom sú uvedené normy HACCP. DDD služby v súlade s HACCP vám môže zabezpečiť firma Jozef Remek DDD (deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia).